Samart Engineering
อุปกรณ์ใช้ในบ้านพักอาศัย
อุปกรณ์ใช้ในงานระบบ
อุปกรณ์อื่นๆ
หน้าหลัก / โทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม

โทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม

รายงานสดจากรัฐสภา เกาะติดกระแสการเมือง รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา และสภาผู้แทนราษฎร...ตารางการออกอากาศ คลิ๊กไปที่ http://www.satt-tv.com/timetable_P.htm


ช่องรายการ รัฐสภา เป็นช่องที่นำเสนอ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาธิปไตย และรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา และสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับรัฐสภา และการเปิดอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎร
 
Copyright2009 Samart Engineering. All rights reserved.