Samart Engineering
อุปกรณ์ใช้ในบ้านพักอาศัย
อุปกรณ์ใช้ในงานระบบ
อุปกรณ์อื่นๆ
หน้าหลัก / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


 

ปี พ.ศ. 2495 สถานีโทรทัศน์ 4 บางขุนพรหมเริ่มแพร่ภาพทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรก ในประเทศไทย ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของร้านซ่อมไฟฟ้าเล็ก ๆ ในจังหวัดสระบุรีชื่อร้านสามารถ มุ่งมั่นที่จะคิดค้นสายอากาศที่มีประสิทธิภาพใน การรับสัญญาณคุณภาพสูง นั่นคือก้าวแรกของสายอากาศ "สามารถ" และด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพของสายอากาศสามารถ ทำให้ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพและ จังหวัดใกล้เคียงให้การตอบรับอย่างดียิ่ง จนต้องขยายโรงงานผลิต และย้ายสำนักงาน มายังกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2509 แต่ความต้องการของประชาชนต่อสินค้า "สามารถ" ก็ยังมีต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ ต้องย้ายฐานการผลิตและสำนักงานกลับไปยังจังหวัด ประทุมธานี เพื่อขยายกำลังการผลิตให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค

กว่า 50 ปีที่สามารถมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาสายอากาศโทรทัศน์ประสิทธิภาพสูงควบคู่ ไปกับการขยายพื้นที่แพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ จนครอบคุมพื้นที่ทุกส่วน ของประเทศ เช่นเดียวกับสายอากาศของสามารถที่คิดค้น และพัฒนาจนครอบคลุมได้ ทั่วทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย

"สามารถ กรุ๊ป" ก่อกำเนิดมาจากความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของ คนไทยกับความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร บริษัทฯจึงได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีของระบบการ สื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อสนองความต้องการการรับชมข่าวสารจากรายการโทรทัศน์ ทั่วโลก และเริ่มเข้าดำเนินธุรกิจ และขยายรากฐานเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารในประเทศไทย

การให้ความสัมคัญกับคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานอันเข้มงวดของสามารถนับตั้งแต ่บุคลากรที่ชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การเลือกใช้วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑ์จนพร้อมส่งไปถึงมือลูกค้า และการบริการหลังการขายที่มุ่งเน้น ความพึงพอใจของลูกเป็นสำคัญ ความพยายามและออกแบบสินค้าใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงความ ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแผงสายอากาศโทรทัศน์ จานรับสัญญา ดาวเทียม บูสเตอร์ และอุปกรณ์รับสัญญาณอื่น ๆ รวมไปถึงการขยายฐานการส่งออกต่าง ประเทศ ทำให้สินค้าของสามารถได้รับความไว้วางใจจากหลายสถาบันทั้งในภาครัฐและ เอกชนที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติต่าง ๆ เช่น รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 1992 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการรังรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 RWTUV ที่เป็นสถาบันรับรองมาตรฐาน จากเยอรมัน ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตสายอากาศทีวีรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพนี้ ISO 9001 เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของบริษัทฯ อย่างไนก็ตาม มาตรฐานคุณภาพดังกล่าวมิได้ทำให้บริษัทฯ หยุดนิ่งเพียงเท่านี้ "สามารถ" ยังมุ่งมั่ง พัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอย่างเต็มความ สามารถตลอด
 
Copyright2009 Samart Engineering. All rights reserved.