Samart Engineering
อุปกรณ์ใช้ในบ้านพักอาศัย
อุปกรณ์ใช้ในงานระบบ
อุปกรณ์อื่นๆ
ช่องรายการสำหรับรับชมฟุตบอลโลก 2014
แจ้งปรับปรุงผังช่องรายการในระบบ C-BAND ในวันที่ 1 เมษายน 2557
ไทยคมหนุนทีวีดิจิตอล เริ่มบริการ Must Carry 1 เมษายนนี้
ปรากฎการใหม่ในการดูฟรีทีวีผ่านเสาอากาศ
แจ้งการ OTA ช่องรายการใหม่ (จัดเรียงหมวดหมู่ตาม กสทช.กำหนด)
Link โหลด software ใหม่ของ OTA ONE-V1,DSR-999-1-2,HERO
Link ดาวน์โหลด software ใหม่ของ DSR-999 (กล่องเหล็กและกล่องพลาสติก)
การปรับจูนดาวเทียมแบบ1หัว และแบบ2หัว (ThaicomและNSS6)
ลักษณะปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา เครื่องรับฯ DSR-999, DSR-999-1,DSR-999-2 และ OTA-ONE
VDOวิธีการโหลด software ใหม่ของเครื่อง SAMART OTA
SAMART STRONG กล่องรับสัญญาณดิจิตอล
SAMART HERO
OTA-ONE โอทีเอ-วัน
LNBF-13KT
LNBF-13K
ประกาศ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
แจ้งอัปเดตเครื่องรับสัญญาณรุ่น DSR-999 OTA เวอร์ชั่น SAMART@03-01-56
แจ้งการปรับเปลี่ยนผังช่องรายการใหม่ เครื่อง SAMART OTAONE,SAMART HERO,DSR999-1-2
การตั้งค่า OTA ในเครื่อง SAMART
สามารถรับชมช่องรายการ จากดาวเทียม THAICOM KU-BAND ได้ทุกช่อง ที่เครื่องรับรุ่น......
โทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม
0475 แจ้งปรับปรุงผังช่องรายการในระบบ C-BAND ในวันที่ 1 เมษายน 2557
0497 ช่วยด้วย มันค้างง่าาา
0496 จะซื้อกล่องรับสัญญาณ Samart ได้ที่ไหน และราคาเท่าไหร่
0495 รับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้บางความถี่
0494 ขอขั้นตอนการอัพเดท OTA-ONE แบบละเอียด??
 
Copyright2009 Samart Engineering. All rights reserved.